Nimikilpailun säännöt

1. Kilpailun järjestäjä

Kilpailun järjestää Vanhan Porvoon jäätelötehdas, Local Artisans Oy.

2. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua Vanhan Porvoon jäätelötehtaan nettisivuilla olevalla kilpailulomakkeella
ehdottamalla kuuden jäätelömaun pakkaukselle nimeä. Sama henkilö voi osallistua kilpailuun vain
kerran. Järjestäjän henkilökunta ei voi osallistua kilpailuun.

3. Kilpailuaika

Osallistumisaika on 18.-26.11.2021. Osallistumisajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei
hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla.
Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai
virheestä osallistumisessa.

4. Palkinto

Vanhan Porvoon jäätelötehdas valitsee osallistujien nimiehdotuksista voittajan. Kilpailun voittaja
palkitaan 50 € lahjakortilla Glassikkoon, Kirkkotori 7, Porvoo. Lisäksi kaikkien osallistujien kesken
arvotaan toinen 50 € lahjakortti Glassikkoon. Lahjakortteja jaetaan siis yhteensä kaksi (2)
kappaletta.

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet

Kilpailuun voittajaan otetaan yhteyttä sähköpostitse.

Kilpailun järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta
voittajalle, mikäli

• voittaja antaa virheellisiä tai puutteellisia yhteystietoja
• palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida
toimittaa voittajalle.

Jos voittajaa ei tavoiteta viikon sisällä kilpailun voitosta ilmoittamisesta, on kilpailun järjestäjällä
oikeus valita uusi voittaja.

Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta
palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden
puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

6. Oikeudet

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin, nimiehdotuksiin ja niihin liittyviin
immateriaalioikeuksiin kuuluvat järjestäjälle. Local Artisans Oy ei sitoudu nimiehdotusten
käyttöönottoon.

7. Järjestäjän vahingonkorvausvastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua
osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä.

Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia
oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu kilpailun kohteena olevan palkinnon
määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen
liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi / palveluksi. Osallistumalla kilpailuun
osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun ehtoja ja järjestäjän päätöksiä.

8. Arpajaisvero

Järjestäjä vastaa mahdollisesta arpajaisverosta.

9. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Osallistujien antamia yhteystietoja käytetään ainoastaan kilpailun toteuttamiseen sekä palkintojen
toimittamiseen voittajalle. Yhteystietoja ei käytetä muussa tarkoituksessa tai tallenneta
mihinkään.