REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Local Artisans Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 3.6.2021. Päivitetty 6.6.2021.

 1. Rekisterinpitäjä
  Local Artisans Oy
  Kirkkotori 7
  06100 Porvoo

 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Samuli Wirgentius
  +385400413866
  samuli@vanhanporvoonjaatelotehdas.fi

 3. Henkilötietojen käyttö ja käsittely
  Verkkosivujemme kautta on mahdollista lähettää palautetta, kysymyksiä ja kommentteja. Mikäli palautteen lähettäjä haluaa viestiinsä vastauksen, tulee lähettäjän ilmoittaa yhteystietonsa.

  Käsittelemme pääasiassa tietoja, jotka olemme saaneet suoraan sivuston yhteydenottolomakkeen kautta. Näitä tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut luovuttamasi henkilötiedot.

  Tietoja käytetään pääsääntöisesti Local Artisans Oy:n palautevastaamiseen sekä asiakassuhteiden hoitamiseen ja ylläpitoon. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.
  Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

  Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin se on palautevastaamisen tai asiakassuhteiden hoitamisen kannalta tarpeen. Vastauksen jälkeen tai asiakkuuden päättyessä viestit ja yhteystiedot poistetaan.

 4. Käsittelyn oikeusperuste
  Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Rekisterin tiedot saadaan pelkästään yhteydenottolomakkeen käyttäjiltä.

 5. Rekisterin suojaus
  Local Artisans Oy:n rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden tehtävät sitä edellyttävät.

  Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä myydä ulkopuolisille. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

 6. Tarkistus- ja muutosoikeus
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

 7. Poisto-oikeus
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai tietojesi siirtoa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.